Κουλτούρα στην οδήγηση – Μηδέν

Κουλτούρα στην οδήγηση – Μηδέν

Σαν κλασικός αστός, γόνος και συνεχιστής μιας ελληνικής οικογένειας, έκατσα πίσω από το τιμόνι πρώτη φορά στην ηλικία των δεκατριών. Κάποτε, αιώνες πριν, κάποιο καλοκαιριάτικο πρωινό στο χωριό. Σε ένα δρόμο που στην κυριολεξία περνούσε αυτοκίνητο ή πεζός ανά δύο ώρες, με τον πατέρα μου στη θέση του συνοδηγού και το χέρι του στο χειρόφρενο.