ΤΡΕΧΑ ΜΑΔΑΦΑΚΑ 

ΤΡΕΧΑ ΜΑΔΑΦΑΚΑ 

Εκλογές τέλος. Οι πιο αδιάφορες εκλογές που είδαμε ποτέ στον Ελλαδικό χώρο. Λες και χρειάζεται κάτι τέτοιο ο τόπος κάθε τέσσερα χρόνια. Απλά, δώστε το δαχτυλίδι στον επόμενο. Χρόνια τώρα οι οικογένειες που το φορούν στον παράμεσο είναι μετρημένες: Κορλεόνε, Στράκι, Τατάγλια, Κούνιο, Μπαρτζίνι. Ξέχασα καμία;   Όχι.