Είμαι κι εγώ ένας Κυρ – Παντελής

Είμαι κι εγώ ένας Κυρ – Παντελής

Ποιός είμαι;  Το όνομά μου μού είναι γνωστό, όμως σήμερα για κάποιο λόγο δε γίνεται να έρθει στη μνήμη μου. Πώς λέγομαι; Ποιος είμαι; Από πού έχω έρθει και βρίσκομαι εδώ τόσον καιρό;  Αυτό το θυμάμαι. Είμαι εδώ από πάντοτε. Από την απαρχή, από τη Δημιουργία, από τη στιγμή που ακούστηκε η πρώτη ψαλμωδία στους…