Επιστροφή

Επιστροφή

Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Είναι μία συνέχεια της ολοκλήρωσης μας, είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση της υπαρχούσης θέσης μας στο σύμπαν. Σε απλά ελληνικά, είναι κάτι το οποίο δίνεται σε καθέναν από εμάς άπαξ, μία φορά.