Αναμνήσεις με Active Member

Αναμνήσεις με Active Member

Καπνός παντού τριγύρω να αγκαλιάζεται με το σκοτάδι και να χορεύουν επάνω σε μια άρρωστη μελωδία. Οι άγνωστοι να έχουν γίνει γνωστοί για δύο ώρες, ξέρεις ότι δεν ξέρεις κανένα κι όμως αισθάνεσαι αδερφός με όλους τους. Δίπλα να στέκουν τα άδεια ποτήρια περιμένοντας έναν να κάνει την κίνηση, να τα σηκώσει για να γεμίσουν…