Το παρελθόν και τα φαντάσματα

Το παρελθόν και τα φαντάσματα

Στην γραφή το ωραιότερο που μπορεί να τύχει είναι η έμπνευση. Η αυθόρμητη κι αληθινή, απλή έμπνευση της στιγμής. Μια τέτοια στιγμή βιώνω τώρα. Και όχι επειδή έζησα κάτι το συναρπαστικό ή έκανα το οτιδήποτε ηράκλειο. Απλά επειδή τελείωσα μια σειρά στην τηλεόραση. Θα έρθω στην σειρά στο τέλος.