Το παρελθόν και τα φαντάσματα

Στην γραφή το ωραιότερο που μπορεί να τύχει είναι η έμπνευση. Η αυθόρμητη κι αληθινή, απλή έμπνευση της στιγμής.

Μια τέτοια στιγμή βιώνω τώρα.

Και όχι επειδή έζησα κάτι το συναρπαστικό ή έκανα το οτιδήποτε ηράκλειο. Απλά επειδή τελείωσα μια σειρά στην τηλεόραση.

Θα έρθω στην σειρά στο τέλος.

Ανάγνωση κειμένου » “Το παρελθόν και τα φαντάσματα”