Πότε ένας νάνος την βλέπει γίγαντας

Πότε ένας νάνος την βλέπει γίγαντας

Μια ζωή γεμάτη βλέμματα αποδοκιμασίας ή μια ζωή με κοιτάγματα απέχθειας, μια ζωή γεμάτη σχόλια κακόβουλα ή ακόμη και σχόλια εχθρικά, μια ζωή γεμάτη μίσος από τους γύρω και χωρίς καθόλου αγάπη αρκεί για να κάνει τον ασήμαντο μικρό και ανώνυμο νάνο μόλις και όταν λάβει ένα αξίωμα ή μια απλή θέση ισχύος το μεγαλύτερο…