Το μέλλον μας – Οδός Ελλήνων

Το μέλλον μας – Οδός Ελλήνων

Ο κοινός παρανομαστής σε όλα τα ονόματα, όλων των οδών, όλης της χώρας είναι ένας : ανήκουν σε νεκρούς. Οι ονομαζόμενοι έχουν προσφέρει στο σύνολο, έχουν προσφέρει στο έθνος με αγώνα ή έχουν προσφέρει στο κράτος με λεφτά. Αν και σε όλη την επικράτεια κατά καιρούς έχουν αφιερωθεί δρόμοι και συνοικίες ολόκληρες σε ανθρώπους που…