Ρε είμαστε όλοι μας τρελοί;

Ρε είμαστε όλοι μας τρελοί;

Φανταστείτε ένα μικρό επαρχιακό επιστημονικό εργαστήριο. Διοικείται από τον Αρχιεπιστήμονα και κοσμοκράτορα του κόσμου του εργαστηρίου. Δουλεύεται από τους Μικροεπιστήμονες και υφισταμένους του μεγάλου αρχηγού. Δουλεύουν όλοι μαζί και διεξάγουν πειράματα πάνω σε ποντίκια με πρόσχημα την ανάπτυξη αντι-ιώσεων και αντιβιωτικών. Ή την θεραπεία για το συνάχι. Ή την επιστημονική εξήγηση για το ξεμάτιασμα.