Το γράμμα του Νικ κι ένα τσιγάρο

Το γράμμα του Νικ κι ένα τσιγάρο

Πώς να ξεκινήσω; Απευθείας στο θέμα. Χωρίς καμιά αναφορά στο παρελθόν, ναι. Θα πω αμέσως τί θέλω και τί αισθάνομαι. Να της αποσπάσω την προσοχή κατευθείαν, να σταματήσει ότι σκέφτεται και να κρέμεται από την κάθε επόμενη λέξη μου. Αλλά πώς να το κάνω αυτό; ~~ Το μυαλό του Νικ έπαιζε ένα άτιμο παιχνίδι την…