Ο Θεός έχει τη μορφή Σκίουρου

Ο Θεός έχει τη μορφή Σκίουρου

Αν ο Θεός δεν μοιάζει πλέον με τον Άνθρωπο Ιησού, που έλεγαν και στον Μαύρο Πύργο, ελπίζω να μοιάζει τουλάχιστον με έναν Σκίουρο.
Και να ίσχυε, λέει, κάτι τέτοιο.